9D jobbar med.V. 21-23
1. Uppgifter tisdag v.21+22: 
Förbered en instruktion för SketchUp.

När du är klar kan du jobba med att: 
Glömde bort att ni skulle skriva labrapport på er undersökning kring en åtgärd hemma som i längden påverkar den hållbara utvecklingen. Därför ser veckan ut så här:

Tisdag: Skriver ni labrapport. Beskrivning på hur den ska se ut och bedömas ser du HÄR!
Torsdag: 9D tittar framåt. Nanoteknik och bristen på kvinnor inom de tekniska yrkena - hur åtgärda? Häfte att läsa får du av mig.

Vi ska jobba med texten och utveckla förmågan att kommunicera och ta ställning i frågor som rör teknik och samhälle, 
Med hopp om en fin vecka!
//Karin
Ekologiska Fotavtryck!

Utvärdering för 9DV.6

Hej!
Eftersom jag blivit sjuk, så får vi improvisera litet. Alla ska nu vara klara med sin insändare eller argumenterande texter, poddar osv.. 
Dela det ni har gjort stolt, med mig snarast!
På tisdagslektionen ska ni läsa igenom kapitel 8 och svara på frågorna. Förhör varandra! Plugga dessutom på orden och begreppen nedan (ordlistan)

Torsdag:

 1. Fortsätt dela med mig, jag saknar mångas arbeten! Så fort jag är frisk vill jag kunna sätta igång bedömningen.
 2. Jobba aktivt med kapitel 8 och ordlistan nedan, alternativt ser ni klart "cowspiracy" om någon av er har tillgång till NETFLIX. MEN! Först ska alla vara klara...:-)


//KarinLaboration Torsdag V.2:

Artikel att läsa innan laborationen.
//Karin

V.2-4
Lektion 5:
Har alla gjort ordlistan klar?
Alla ska läsa s.348-364 i biologiboken, ekologisk hållbarhet.

ORDLISTA!
Förklara orden och sätt in dom i sitt sammanhang.

Ø  Biologisk mångfald
Ø  Rekreation
Ø  Kulturmiljövärden
Ø  Göda/gödande
Ø  Främja/främjande
Ø  Ramkonvention
Ø  Biologisk produktion
Ø  Bibehållen
Ø  Genetisk variation
Ø  Naturfrämmande (tex ämnen)
Ø  Försumbar
Ø  Korrosionshastighet
Ø  Mångfald
Ø  Regional
Ø  Upplevelsevärden


Frågeställningar att jobba med för att få kunskap att kunna diskutera i NO:
 Läs först s.350-364 i biologiboken

Vilka är förutsättningarna för liv på jorden?
Vilka är jordklotets begränsningar?
Vad studerar man inom vetenskapen ekologi?
Ge exempel på  ämnen som sprids, men inte försvinner
Vad betyder att jorden ligger i en energiström från solen?
Beskriv några olika biom
Ge exempel på några ekosystem och ekosystemtjänster
Hur kan ett ekosystem förändras?
Ge exempel på några av Sveriges ekosystem
Beskriva hur vi kan påverka får miljö under vårt dagliga liv
Beskriv de största globala miljöhoten
Beskriv möjliga lösningar på våra miljöproblem
Hur kan ett hållbart samhälle (ekonomiskt, socialt, ekologiskt) se ut? 

Vad ska du/ni göra?
Du/ni ska skriva ett blogginlägg, göra en podcast eller skriva en artikel (du väljer MEN du/ni behöver kunna bedömas) där du argumenterar om ekologisk hållbarhet.

Till din hjälp: 
Exempel på en argumenterande text.
Debattartikelns struktur (uppbyggnaden kan även användas om du vill göra en podcast med en argumentation)

Förslag på artiklar till olika ämnesområden: du kan välja eget också!
Utrotning av topprovdjuren.

Bedömning:
Gensvarsmall - kompisrespons enligt denna mall på ditt skriftliga - muntliga arbete.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
Samtala och diskutera/resonera
Skilja fakta från värderingar
Beskriva konsekvenser/visa på åtgärder
Ställa frågor/svara på frågor
Framföra och bemöta åsikter och argument

  
      LYCKA TILL!
Karin


V. 48
Tisdag: Ni ska få tillbaka proven i kärnfysik och utvärdera undervisningen samt er egen insats.
Torsdag: 
/KarinV.45
Tisdag: 
Vi fortsätter jobba enligt nedan.
Träna på att bygga atomer - till detta ingår ett arbetsblad som du får av mig. 
Ladda ned simuleringen på din dator. 

Torsdag:
Här är frågorna på artiklarna!

Frågorna på artiklarna - vill ni skriva själva eller svara på mina (några) frågor istället ev också?
//Karin

V.43
PowerPoint om kärnfysik, det vi gått igenom tillsammans. Den innehåller också frågor till avsnitten, provdatum, inlämningsdatum, länkar till artiklarna som ni ska läsa och hur bedömning ska ske.


//Karin

v.42
Torsdag: Gemensam Padlet - med ord och begrepp som vi går igenom på torsdag! Fyll på!Planering tisdag!
Repetition!


Exit ticket

PS: Vi skjuter på provet till v.46!

May the force be with us!
//Karin


Planering 9D KÄRNFYSIK
Tisdag:
13.45-15-00
Provet tillbaka
Kunskapskrav
Vi läser om olika sorters ljus: ord och begrepp
Fortsätter beskriva ord och begrepp + frågor s.s95
Diskussion - frågeställningar
Nyttan med kunskap om atomen och kärnfysik i allmänhet?
Laboration LÄXA! Inlämning på tisdag nästa vecka v.42!

Torsdag: ni har vik
8.50-9.30 (helklass)
9.40-10.50
Läs högt igenom s.196-200
Stryk under ord och begrepp samt skriv ned dom!
Beskriv/repetera ord och begrepp
Jobba med frågor s.200
Om du har tid över - repetera bakåt!

//Karin V.40
Tisdag: Besök i gymnasiebyn
Torsdag:Vi repeterar nya ord och begrepp i kärnfysiken

Vi kikar på hur Jeopardy gick till för att kunna formulera egna svar!
Här hittar ni länk till ett test i "Jeopardy" för att se att det fungerar!

KOD för att spela/tävla: QFGM88


V.39
Prov i tisdags, jag rättar för fullt till helgen!
Utvärdering Torsdag av området HÄR!
Vi ska börja med ATOM OCH KÄRNFYSIK, JIPPIII!!


Text in English - read (make notes) and write down questions and words that has to be explained!
/Karin

   

Vad är det vi tillsammans kommer att behandla?

            Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället
                  Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och             elektromagnetisk strålning samt
            Strålningens påverkan på levande organismer och
 •   Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.


Hur ska vi göra det?

·         Vi läser tillsammans/registrerar ord och begrepp som tillhör området.
·         Eventuellt får vi ”låna en forskare” från Luleå tekniska universitet – som är duktig på kvantmekanik, som kan vidga våra vyer och visa oss mer!
·         Vi ska planera och utföra laborationer varannan vecka
·         Vi ska träna på att ställa frågor i ämnet
·         Vi ska se en film om nobelpristagare inom kärnfysiken
·         Marie Curie
·         Du ska själv söka information i böcker eller på nätet (källkritik!) om mobilstrålning och sammanfatta genom att svara på följande frågor: Frågor kommer
·         Ni ska en och en löpande formulera både frågor och svar till ett Jeopardy i http://www.superteachertools.us/jeopardyx/ (ett exempel på hur det ser ut och kan gå till hittar du texhär:http://www.superteachertools.us/jeopardyx/jeopardy-review-game.php?gamefile=1961437#.V-wCwvmLTIU så att när vi är klara med området i boken är du klar med din Jeopardy.
·         Vi delar med oss av våra Jeopardy till varandra.
·         Skriftligt prov i atom och kärnfysik

Du får visa dina kunskaper och förmågor genom att delta i diskussioner, laborera samt göra ett skriftligt prov. Förmågor och kunskapskrav sätts separat upp på bloggen och i klassrummet!

                                                                                                                                                 
//Karin


V.38 Tisdag
Planering tisdag och torsdag!
Uppgift träna ord och begrepp 
//Karin
V.37
Länk till torsdag planering!
//Karin
V.37
Länk till arbetsområde! Instuderingsfrågor.
//KarinV.36 tisdagV. 35 LIV I BALANSVAD?
Vi kommer att jobba med ett "liv i balans" och "livets gång" under några veckor.
Vi ska ha fokus på:

 • kroppsideal
 • anorexi och bulimi
 • dopning och anabola steroider
 • droger - tobak, alkohol och narkotika
 • kroppens rytmer
 • sömn
 • värme, kyla, höjdsjuka och dykarsjuka
 • åldrande och död

Vi ska göra ett studiebesök på krematoriet på Hertsöns kyrkogård mot slutet av området. 

HUR?
 • Vi kommer att läsa i vår lärobok, som också kommer att finnas uppläst i din bokhylla på "inlästa läromedel":
 • Vi kommer samtidigt som vi läser att gå igenom svåra ord och begrepp - du antecknar dom!
 • Ni ska få jobba och redogöra för er egen hälsa på vår gemensamma padlet  (den är inte offentlig eller klar...just nu)

Länk till uppgifter och vår PADLET
Lösenord får du av mig!

//Karin

V.19-21
Länk till planering.

Vi ska skriva en populärvetenskaplig artikel!
//Karin

Fredag 8D
Sex på Kartan (film 28min)
Länk till utvärdering av området.


V. 15 torsdag och fredag

Vårt tema Kärlek och Kemi håller på att ta slut. Vad mycket vi har hunnit både laborationer och teoretiska pass, kolla här!Torsdag jobbar vi med detta:
Länk till uppgift om våra könsorgans anatomi.

På fredag ska ni få utvärdera arbetsområdet, länk till formulär kommer!
//Karin


V.11 Måndag
KÄRLEKSSPELET


Klicka på ”spel” i huvudmenyn och ”virtuell värld” i submenyn strax under.
Träd in i den virtuella världen genom att klicka på den vänstra ”kulan” på startsidan.
Du kommer till ett slags karta, där du ska klicka på den ö som heter Kärlekens kemi.

Starta äventyret genom att klicka på den gröna knappen nere till höger.


V. 5
Här är länken till ett Quiz i Kahoot, som du ska göra tillsammans med din franska vän/vänner.V. 48-49

Hur resonerar man och ser samband kring hälsa?

Uppgift samt kunskapskrav!
V. 46-3

Här hittar du länken till "muskelförsöket"!

Veckoplanering Biologi/Kemi och Människokroppen

Kunskapskrav kommer snart.
//Karin

V.43 + 45

Uppgift!
//karin

V.40 - 43 
Teknik, kod och programmering

Först ut är KOJO:

Deluppgift 1:
Gör programmeringsuppdrag Gå till denna sida: http://lth.se/programmera

Ladda ner uppdragen genom att klicka på länken "Uppdrag med Kojo" under rubriken "Ladda ner läromaterial". Gör uppdragen i ”Uppdrag med Kojo” till och med "Hur snabb är din dator?".
Om du vill och känner dig redo att gå vidare: Prova de lite mer utmanande uppdragen.

Gör anteckningar kring ditt eget lärande:
Vad var lätt?
Vad var svårt? När körde du fast och behövde hjälp för att komma vidare?
Vad hjälpte dig vidare?
Dessa anteckningar är underlag till nästa uppgift!


Ha kul!

//Karin

LJUD OCH AKUSTIK i 8D

Centralt innehåll:
·          Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

KUNSKAPSKRAV (Grönt=E, Rött=C, Blått=A)
Eleven har grundläggande, goda, mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva, förklara, visa på samband inom dessa, med viss, relativt god, god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier. 

Det här betyder att du förväntas kunna:
*       Förklarara olika ord och begrepp t.ex. frekvens, ljudvåg mm,
*       beskriva sambanden mellan några eller flera av dessa ord och begrepp tex eko och ultraljud mm,
*       beskriva, modellerna och teorierna inom området akustik, örat och hörseln tex hur ljudvågor kan beskrivas, ritas mm.

Din uppgift är nu:
Att göra egna ”kunskapskort” där du med dina ord på två olika sätt beskriver 8 st begrepp. Kunskapskorten ska mejlas till mig på aklejan62@gmail.com så att jag kan skriva ut dom.
Vi kommer att ha ett skriftligt prov v.39 på fredag där en del av dina kunskaper blir bedömda. 

Läraren kan öppna dörrar, men du måste gå in själv
- KINESISKT ORDSPRÅK -


LYCKA TILL!

                             //KARIN

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar