onsdag 10 april 2013

V.15-16 TEKNIK 9A och 9C

Nu är det dags att återgå till vardagen igen, efter ett härligt påsklov med fint väder!
Alla verkar trötta, även jag men kanske är det så att vi har svårt att komma till ro på kvällarna?!

9A
Ni har ju påbörjat era redovisningar och fortsätter med dom i morgon fredag! Jag vill gärna att ni delar era PREZIS med mig.

Smakprov på redovisningarnas Prezi, hittar ni nedan:


När ni är klara utvärderar ni arbetsområdet här.


9C
Vi började litet senare med detta arbetsområde och ni kommer att få lika mycket tid som 9A. Det innebär att ni har denna och nästa att bli klara. Fråga, be om hjälp och utveckla förmågorna:
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion, 
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik,
 • använda teknikområdets begrepp o uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur den förändrats över tid.

Ser alltid fram emot era redovisningar!! //Karin

V. 15-16 MATEMATIK 7C

Nu går det undan och vi har mycket och roliga saker att lära!

När vi är klara med kapitel 5 ska vi kunna: 
 • känna igen och jämföra olika vinklar
 • mäta och rita vinklar
 • sambandet mellan antalet hörn och vinkelsumman hos månghörningar
 • identifiera och namnge olika geometriska figurer
 • konstruera olika geometriska figurer
 • beräkna omkrets och area hos vanliga geometriska figurer
 • samband mellan figurers form och deras omkrets och area
 • använda skala för att matematiskt beskriva förhållanden i vardagen
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
Vi tränar förmågan att:
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 • I dag onsdag ska vi REPETERA litet som vi gjorde före påsk!
- vinklar
-vinkelsumma
-cirkelns omkrets
-area

 • I morgon torsdag jobbar vi med SKALA 
 • Fredag börjar vi med blandade uppgifter.
Efter varje lektion skriver du i Googledoc vad du gjort och vad du ska göra nästa lektion, dela med mig!