fredag 29 november 2013

Fredag v. 48

Skolans kuratorer serverar glögg, dagen till ära!


Eleverna i 9an tittar på metallsalter..

..metallsalter som Natriumklorid och..

Kopparklorid kan studeras i en spektrometer!

7orna skalar kabel och monterar kontakter.


torsdag 28 november 2013

Julkänslor!

I dag har 8C målat klart sina affischer, som handlar om hur viktigt det är att använda kondom!


Vi lyssnade på JULMUSIK, dansade och sjöng.  Trevligt!!

fredag 22 november 2013

Fredag och slogandag!

8C håller på att avsluta sex och samlevnad - tiden går fort när man har roligt! I dag har de börjat med plancher och skriver budskap på dom om VARFÖR MAN SKA ANVÄNDA KONDOM.

Här nedan är några bilder på dem in action. Fler bilder på de färdig affisherna kommer nästa vecka!

I dag har de också utvärderat sin vecka som innehållit allt från simning till att bedöma sin egna matteprov, vilket de är utomordentligt duktiga på!


söndag 17 november 2013

Vägen till kunskap?

Hej igen!
Har gjort ett litet uppehåll här på bloggen eftersom jag som många andra lärare,  har suttit i utvecklingssamtal. Samtidig var vi klara med det ämnesövergripande temat på skolan och därför (oproffsigt nog?) skulle nya arbetsområden presenteras i alla klasser samtidigt! Då hinner man inte underhålla en blogg samtidigt och får prioritera.

Den här sidan är i första hand för mina elever i 7an, 8an och 9an i matematik och no. Det är en sida där de kan gå in under respektive flik för att se vad de ska göra på mina lektioner. Det är också en sida för föräldrar, som också vill veta vad vi gör i skolan och jag blir jätteglad när/om jag får respons på det vi gör!! KOMMENTERA gärna!

Vad gör vi då v.47?
Jo 7or, 8or och 9or har haft matteprov. Matteprov brukar av tradition skrivas, rättas av läraren och delas tillbaka för påseende och en genomgång, betyg på provet.  Litet som en munsköljning, spotta ut. Töm och glöm. Verkar det fungera? NÄ. Det tycker inte jag heller. Jag har läst och tittat hur andra lärare tänker kring detta och hur de gör, diskuterat med några och försökt tänka hur det blir bäst för eleverna hos oss och deras utveckling som JAG VILL SKA SKE med mig, i skolan, på matematiklektionerna.


Hur gör vi då?
1. Eleverna skriver sitt prov i ett häfte, som de får behålla och skriva i nästa gång. Alla prov de gör kan de gå tillbaka i provhäftet och titta på - repetera. Provet gjorde de i 7an och 8an förra veckan.

2. Efter att de har skrivit får de jobba med sina prov i mindre grupper - trygga grupper (vill jag iaf att det ska kännas så). De kan rätta sitt eget prov alt. någon annans i gruppen och byter då prov med varandra. De får bedömningsanvisningar och instruktioner. Blyertspennorna och sudden läggs bort. Rödpennor plockas fram. De går tillsammans igenom uppgift för uppgift. Alla uppgifter ska gås igenom så att alla kan dem. Alla!

3. När alla grupper är klara, vilket kan ta 1-2 lektioner (kanske mer) och ALLA i gruppen är körklara, får de göra provet igen en och en. Alternativt kan man ta en annan version av provet för att det ändå ska bli litet nya siffror. Min förhoppning här är att de tillsammans repeterat och nött in, fått förståelse för moment de inte kunde och fått/gett hjälp åt och med varandra. Min förhoppning är också att de ska skriva riktigt bra på detta prov också, inte bara några utan alla! I detta hoppas jag se bättre resultat på sikt.

Hur utvärderar vi då?

  • Bedömning av deras mattekunskaper på de prov vi gör.
  • Enkät litet längre fram (om det här blir så lyckat att vi fortsätter i klasserna)där eleverna får tycka till. För frågan är ju: tycker de att lär sig något på det här sättet?
  • Jag tror jag ska mäta munnarna deras. Glada munnar är längre än bekymrade munnar :-)

Jag hoppas naturligtvis på högre resultat men framför allt hoppas jag att eleverna ska känna ett värde i att få sätta sig in i provet inte bara själv utan tillsammans och också känna att de LÄR SIG på det här sättet. Jag hoppas också att det ska bli roligare, lättsammare och mer avslappnat att skriva prov!
Många elever upplever det som otroligt stressande med prov och matteprov i synnerhet.  De eleverna blir fler och fler! Varför? Matematiken har av tradition stor tyngd som skolämne och många vuxna (föräldrar) har dåliga erfarenheter av just matematiken. Erfarenheter som föräldrar kanske ibland för över till sina barn, "det var svårt med matematik" eller "algebra förstod jag mig aldrig på".  Barnen hör och känner de värderingar vi vuxna lägger i orden och tänker "det är nog samma sak med mig" eller "varför skulle det vara nån skillnad för mig" och känslan av att inte kunna blir cementerad hos några, helt i onödan. Andra barn har gott självförtroende och vet att de kan, även om det ibland blir fel! Det mesta sitter.....i huvudet.

Nu i veckan är det 8C och 7B som ska få jobba sig igenom sina prov tillsammans med varandra och med mig. Det ser jag fram emot och det ska bli spännande att se hur det här ska gå!

//Karinmåndag 4 november 2013

Snart dags för utvecklingssamtal!

Eftersom det snart är dags för utvecklingssamtal vill jag förtydliga  litet eftersom jag uppfattar att man tolkar omdömet som ett betygsliknande dokument, vilket det inte är.
Utvecklingssamtalet är till för eleven och ska vara ett stöd i deras kunskapsutveckling. På samtalet kan vi bara prata om nuläget i de olika ämnena via de olika omdömena. Betyg i de olika ämnena sätts till jul.
Nedanstående text är hämtad ur boken som Skolverket gett ut  och heter "att skriva skriftliga omdömen"..

"Ett skriftligt omdöme bygger alltså i första hand på
att en formativ bedömning gjorts av elevens lärare.
Vid en formativ bedömning beskrivs de kvalitativa
nivåer på olika färdigheter och förmågor som eleven
visar upp i sina arbeten, redovisningar eller på annat
sätt. Formativ bedömning syftar inte till att skapa ett
betygsunderlag utan till att samla information för att
kunna ge en tydlig bild om en elevs styrkor och svag-
heter som ett underlag i planering av elevens fortsatta
lärande."

Mvh/Karin