tisdag 1 november 2016

Isbergsillusionen!

Jag tycker bilden är så talande för vår förmåga att döma efter det vi ser med våra ögon.  I skolan pratar elever ofta om att den och den "är smart och har alltid alla rätt på alla prov" osv. Ni känner säkert igen det? Det de ofta inte tänker på är hur mycket tid den eleven faktiskt får lägga på att lyckas och få framgång! Hur många gånger den eleven frivilligt försakar sånt som andra gör för att plugga, för att lyckas och för att de VILL lyckas! Den eleven lär av sina misstag, gör om och gör rätt - prövar och prövar igen. Den eleven ger inte upp i första taget för att det tar emot litet.
När jag går igenom den här bilden med mina elever - i alla ämnen, brukar många (speciellt de som är de "smarta") le. Jag tror de ler för att de känner igen sig, känner igen att de kämpar hårt - men det ser ingen. Det som andra ser som enbart "medfödd talang" är något de kämpat för.
Jag hoppas bara att den här bilden ska ge även dig en tankeställare över vad som syns - och vad som finns där under ytan, och kanske pratar med DINA elever DITT barn om framgång och vad som krävs för att få framgång i studier, livet, arbetslivet. Det är inte enkelt!

Ursprungligen gjordes den av Sylvia Duckworth på engelska men jag har hittat den hos JL-skolutveckling på svenska. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar